Profesor Jerzy Jaskiernia dziekanem wydziału prawa na UJK!

Profesor Jerzy Jaskiernia dziekanem wydziału prawa na UJK!

W czwartek odbyły wybory dziekana na Wydziale Prawa, Administracji i Zarządzania Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Funkcję tę objął profesor Jerzy Jaskiernia. Wakat powstał, gdy doktora habilitowanego Wojciecha Saletrę uznano kłamcą lustracyjnym. Jedynym kandydatem na to stanowisko był profesor nauk prawnych, poseł pięciu kadencji, były minister sprawiedliwości i były prokurator generalny Jerzy Jaskiernia.

Czytaj więcej: http://www.echodnia.eu/swietokrzyskie/wiadomosci/kielce/a/profesor-jerzy-jaskiernia-dziekanem-wydzialu-prawa-na-ujk,12862770/

Jerzy Jaskiernia w Wikipedii

Jerzy Jaskiernia (ur. 21 marca 1950 w Kudowie-Zdroju) – polski polityk, profesor nauk prawnych, poseł na Sejm PRL IX kadencji oraz na Sejm RP I, II, III i IV kadencji, były minister sprawiedliwości.

W latach 1972-1981 był asystentem, starszym asystentem i adiunktem na Wydziale Prawa i Administracji UJ. W 1977 obronił tam pracę doktorską pt. Prawno-ustrojowa pozycja stanów USA i zagadnienie ich roli w realizacji zadań państwa, za którą otrzymał I nagrodę w konkursie miesięcznika „Państwo i Prawo”. Habilitował się w 1994, również z prawa konstytucyjnego, w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. W 2000 otrzymał tytuł naukowy profesoranauk prawnych.Działał w Związku Harcerstwa Polskiego oraz koncesjonowanych organizacjach młodzieżowych (ZMS i ZSP). Był przewodniczącym zarządu głównego Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej w latach 1981-1984. Od 1970 do rozwiązania działał w PZPR. W latach 80. pełnił funkcję sekretarza generalnego Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego. Od 1990 działał w SdRP, w 1999 przystąpił do Sojuszu Lewicy Demokratycznej.Był posłem IX kadencji Sejmu PRL oraz I, II, III i IV kadencji Sejmu RP. Od 4 marca 1995 do 26 stycznia 1996 zajmował stanowisko ministra sprawiedliwości w rządzie Józefa Oleksego.

W 1992 znalazł się na liście Macierewicza jako tajny współpracownik. Według Rzecznika Interesu Publicznego od 1973 do 1975 był typowany przez wywiad PRL do współpracy, a w latach 1975-1980 zarejestrowany jako TW. W toku procesu lustracyjnego sąd ujawnił, że z akt wywiadu wynika, iż przy zakończeniu współpracy w 1980 stwierdzono, że w 1973 Jerzy Jaskiernia zgodził się na pomoc „w rozpoznaniu instytutów politologicznych w USA”. Ostatecznie Sąd Apelacyjny w Warszawie w 2007 uznał go „kłamcą lustracyjnym”

Ostatecznie jednak Sąd Najwyższy w 2009 oczyścił go z zarzutu „kłamstwa lustracyjnego”, zmieniając niekorzystny dla Jerzego Jaskierni wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie

———–

Jaskiernia – prawomocnie uznany za „kłamcę lustracyjnego”

GW  2007-09-06

——–

Jaskiernia „kłamcą lustracyjnym”.WYROK JEST PRAWOMOCNY

tvn.24, 06.09.2007

Adwokat Jaskierni może jeszcze złożyć kasację do Sądu Najwyższego – co lustrowany już zapowiedział. Dopiero po wyroku SN osoba uznana za kłamcę lustracyjnego traci prawo do pełnienia funkcji publicznych – nowelizacja ustawy lustracyjnej przewiduje, że może to być od 3 do 10 lat.

————

Jerzy Jaskiernia

Ludzie Wprost |sylwetki Jerzy Jaskiernia

Był posłem IX kadencji Sejmu PRL oraz I, II, III i IV kadencji Sejmu Polski. Od 4 marca 1995 do 26 stycznia 1996 zajmował stanowisko ministra sprawiedliwości w rządzie Józefa Oleksego.
W 2001 został wybrany z okręgu kieleckiego, w trakcie IV kadencji do 19 stycznia 2004 pełnił funkcję przewodniczącego klubu parlamentarnego Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Był także przewodniczącym Komisji Spraw Zagranicznych. Od 1994 zasiadał w Zgromadzeniu Parlamentarnym Rady Europy w Strasburgu, gdzie pełnił funkcję I wiceprzewodniczącego Komisji Zagadnień Prawnych i Praw Człowieka. W latach 2003-2004 był obserwatorem, a następnie członkiem Parlamentu Europejskiego. W 2005 bez powodzenia ubiegał się o mandat senatora. Sąd Apelacyjny w Warszawie w 2007 uznał go „kłamcą lustracyjnym”

———–

Polityka 1/2004-Prymus na tle klasy

W 1970 r. jako dwudziestolatek wstąpił do PZPR. – Dla mnie – działacza młodzieżowego – partia była naturalną drogą politycznego rozwoju – tłumaczy. Słuchając Jaskierni można dojść do wniosku, że pewnych fraz się nigdy nie zapomina. Został sekretarzem Komitetu Uczelnianego PZPR na UJ, gdzie w ogóle organizacja partyjna była dość słaba i otoczona pewnym ostracyzmem krakowskiej profesury.

Większość studentów wybierała SZSP. Jaskiernia także się tam zapisał, ale karierę robił w ZMS. – W ZMS byłem rodzynkiem, bo to była głównie organizacja młodzieży robotniczej. Gdy powstał Socjalistyczny Związek Studentów Polskich, ZMS przestał działać na uczelniach. Ja działałem w ZMS, a od 1976 r. w ZSMP, będąc pracownikiem uczelni. Wybór ZMS miał charakter polityczny. To była organizacja bardziej czerwona – mówi Jaskiernia. Inicjował akcje: „Wiosna inicjatyw społecznych”, „Dekada kół ZSMP: meldunki, inicjatywa, praca na cel”.

To prawda, ZMS był lepszą trampoliną. Dzisiaj głośna stała się studencka Ordynacka, ale w tamtych latach to Smolna (przy tej ulicy w Warszawie mieściła się siedziba ZMS) dawała kadry „dorosłej” władzy. Jaskiernia siedział jednocześnie aż na trzech koniach: ZMS, SZSP i PZPR. Mało kto był tak zapobiegliwy.

————

IPN – PRZEGLĄD MEDIÓW – 19 maja 2004 r. 

Lustracja Jerzego Jaskierni. Poseł Jerzy Jaskiernia, przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych i były przewodniczący Klubu Poselskiego SLD, napisał nieprawdę w oświadczeniu lustracyjnym – orzekł Sąd Apelacyjny w Warszawie. Jaskiernia jest podejrzewany o współpracę z wywiadem MSW. Jego nazwisko – pierwszy raz w tym kontekście – pojawiło się w 1992 roku na tzw. liście Macierewicza. Służba ta miała zainteresować się Jaskiernią, gdy ten – młody absolwent prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego – w 1973 roku wybierał się na stypendium naukowe do USA. Sam Jaskiernia twierdził, że nie był współpracownikiem wywiadu, ale że po powrocie z Ameryki napisał sprawozdanie z pobytu dla władz UJ. Później – jak mówił – było ono wykorzystywane przez inne osoby, na co on nie miał wpływu. W czasie jednego z poprzednich procesów w związku z tym badano akta personalne Jaskierni, nadesłane przez władze UJ. W siedmiu zachowanych notatkach funkcjonariusze SB opisali dziewięć spotkań z Jaskiernią Wynikało w nich, że w listopadzie 1973 roku, gdy starał się o stypendium, spotkał się z nim funkcjonariusz wywiadu. Jaskiernia własnoręcznie napisał, i potwierdził w sądzie, zobowiązanie do zachowania tej rozmowy w tajemnicy. Na początku grudnia został wpisany do rejestru sieci agenturalnej jako „osoba zabezpieczona”. Rzeczpospolita, Nasz Dziennik, Życie, Życie Warszawy, Gazeta Wyborcza 19.05.2004 r.

———

Gry Jaskierni, czy gry Jaskiernią?

Dziennik Polski, 02-02-2007

Po rozpatrzeniu za zamkniętymi drzwiami kasacji rzecznika – który podejrzewa 57-letniego Jaskiernię o zatajenie związków z SB z lat 70. – SN uchylił wyrok sądu z czerwca 2006 r.Sąd ten stwierdził wtedy, że brak jakichkolwiek podstaw, by uznać, że Jaskiernia był agentem wywiadu PRL. Według sądu Jaskiernię zarejestrowano jako tzw. kontakt operacyjny bez jego wiedzy i zgody.„Współpracy materialnej nie było” – uznał sąd. Według niego sąd I instancji, uznając Jaskiernię za „kłamcę lustracyjnego”, naruszył procedury, gdyż stwierdził, iż istniał raport, jaki Jaskiernia miał przekazać wywiadowi PRL po powrocie ze stypendium w USA w latach 70. Tymczasem dokument ten nie zachował się, choć instrukcje wywiadu nakazywały zmikrofilmowanie go. Dlatego sąd II instancji doszedł do wniosku, że raport ten „istniał tylko w notatce oficera”.

Jerzy Jaskiernia – wieloetatowy profesor prawa, b. działacz ZMS. PZPR, PRON

Jestem administratorem strony watahandn.pl i twórcą społeczności Wataha - Nie Dorżniecie Nas. Konserwatysta, uwielbiam gry komputerowe i psucie szyków lewactwu.

Comments

comments

Dodaj komentarz